Nezařazené

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST, MUDr. Iva Truellová, Ph.D.

4.- 8.7 2022                   DOVOLENÁ

V případě akutního onemocnění dítěte lze kontaktovat nejbližší lůžkové zdravotnické zařízení pro děti a dorost s nepřetržitým provozem ( Fakultní nemocnice Motol, Thomayerova nemocnice,  Všeobecná fakultní nemocnice – Ke Karlovu, nemocnice Na Bulovce)     V neakutních případech lze využít e-mail: zzlipence@seznam.cz