MUDr. Gabriela Dostálová

Curriculum Vitae

Vzdělání:
1993- 1997 Gymnázium Na Zatlance, Praha

1997- 2004 1. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, všeobecný lékař – MUDr.

2004 – nyní Všeobecná fakultní nemocnice a 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2. Interní klinika –
kardiologie a angiologie

2007/4 interní kmen, s pochvalou

2010/12 atestace z kardiologie, s pochvalou

2009 -2013 psychoterapeutický výcvik – Systemická psychoterapie, zakončen úspěšnou obhajobou

Další vzdělání:
1997 kurz chemie a práce v chem. laboratoři – VŠCHT Praha
2001 Mayo Clinic, tříměsíční stáž v laboratoři – odd. farmakogenetiky, Rochester, MN (USA), farmakogenetický výzkum enzymu katechol – O – metyltransferázy
2002/3 klinická stáž, interní oddělení, Universität zu Köln am Rhein, Německo, program Socrates klinická stáž, Texas Medical Center, Texas Heart Institute – St. Luke´s Episcopal Hospital, Houston, TX (USA), oddělení kardiologie.

Zaměstnání:
2004/8 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2. interní klinika –
Kardiologie a angiologie, sekundární lékař
2007-8 1. lékařská fakulta UK, částečný úvazek – lektor
2008/9 1. lékařská fakulta UK, částečný úvazek – asistent
2011 1.lékařská fakulta UK, částečný úvazek -odborný asistent

Odborné semináře a školení:
Správná klinická praxe – 12/2006., 2012
Letní internistická škola – Londýn, Velká Británie, 9/2009
Členství ve společnostech: Česká internistická společnost, Česká a Evropská kardiologická společnost, Česká společnost pro intenzivní medicínu

Jazykové znalosti: anglický (TOEFL), německý jazyk

Ocenění:

1.místo – Nejlepší sdělení v sekci Poster (Right ventricle in Fabry disease) – 7th European Round table of Fabry Disease , Barcelona, Spain, 11/2006

1.místo – v soutěži Dne mladých internistů, 1.cena předsedy České internistické společnosti, 4-5/6/2009, Olomouc, Česká republika, prezentovány předběžné výsledky grantu „Ateroskleróza u mladých nemocných se zaměřením na předčasný infarkt myokardu a ischemii dolních končetin – genetický a patofyziologický podklad, rizikové faktory, prognóza a kvalita života“, grant Ministerstva zdravotnictví IGA NS 9770/4-2008

1. místo Den mladých kardiologů v rámci XVIII. Sjezdu České kardiologické společnosti, Brno, 16-19.květen 2010, další výsledky grantu „Ateroskleróza u mladých nemocných se zaměřením na předčasný infarkt myokardu a ischemii dolních končetin – genetický a patofyziologický podklad, rizikové faktory, prognóza a kvalita života“, grant Ministerstva zdravotnictví IGA NS 9770/4-2008

Publikace:

Publikace s IF:

Karetova D., Bultas J., Dostalova G., Palecek T., Kovarnik T., Golan L., Linhart A., Morbus Fabry – Vaskuläre Manifestationen, VASA 2010(39) 2: 123-131 IF 0,51

Paleček T., Dostálová G, Kuchynka P., Bultas J., et elt., Right Ventricular Involvement in Fabry Disease, – Journal of the American Society of Echocardiography (přijato 29.Aug 2008)

Vojtová L., Zima T., Tesař V., Michalová J., Přikryl P., Dostálová G., Linhart A, Study of urinary Proteomes in Anderson – Fabry Disease, v tisku – in Renal Failure, IF 0,6

O Fuchs, A kostečka, D Provazníková, B Krásná, R kotlín, M Stanková, P Kobylka, G. Dostálová, M. Zeman, M. Chochola, CCAAT/enhancer-binding protein alfa (CEBPA(polymorphism and mutations in healthy individuals and in patients with peripherial artery disease, ischaemic heart disease and hyperlipidaemia, Folia Biologica (Praha) 56,51-57

Skulec R, Truhlár A, Dostál P, Seblová J, Knor J, Dostálová G, Skulec S, Cerny V., Prehospital cooling by cold infusion: searching for the optimal infusion regiment, Emerg Med J. 2010 Aug 23. [Epub ahead of print]IF

Skulec R, Dostalova G, Kovarnik T, Linhart A, Seblova J, Therapeutic hypothermia in cardiac arrest survivors: A survey of practice in the Czech Republic.,Resuscitation. 2008 Jun;77(3):419-20. Epub 2008 Mar 4 IF 2,55

Skulec R, Kovarnik T, Dostalova G, Kolar J, Linhart A.,Induction of mild hypothermia in cardiac arrest survivors presenting with cardiogenic shock syndrome, Acta Anaesthesiol Scand. 2008 Feb;52(2):188-94. Epub 2007 Nov 13. IF 1,719

Publikace bez IF, recenze, časopisy:
Dostálová G., Bělohlávek J, Jirátová K, et.alt., Akutní infarkt myokardu s ST elevacemi u mladého nemocného s adenokarcinomem rekta, přijato k tisku Cor et Vasa, č. 9

Dostálová G., Bělohlávek J, Škvařilová M, Paleček T, Jirátová K, Mrázek V, Aschermann M, Linhart A Akutní infarkt myoakrdu u mladých nemocných – výsledky pilotního sledování,

Interv Akut Kardiol 2010; 9(2): 59–62 Škulec R., Kovárník T., Bělohlávek J., Dostálová G., Kolář J., Linhart A., Seblová J.,Overcooling during mild hypothermia in cardiac arrest survivors–phenomenon we should keep in mind, Vnitr Lek. 2008 Jun;54(6):609-14.

Dostalova G, Bělohlávek J., Škvařilová M., Aschermann M.,Linhart A, Akutní infarkt myokardu u mladých nemocných, (Medical Tribune, kardiopříloha 18/2008, stana C6)

Paleček T, Magage S., Goláň S., Dostálová G, Elleder M., Buchtová M., Linhart A, Kardiální varianta Fabryho choroby, Cor Vasa 2009; 51(11–12)

Petr Kuchynka, Tomáš Paleček, Stanislav Šimek, Dagmar Hulínská*, Sudheera Magage, Gabriela Dostálová, Štěpán Havránek, Aleš Linhart: Zánětlivá kardiomyopatie na podkladě
borreliové infekce, bez systémové sérologické odezvy, Cor Vasa 2007;49(11):426–430

Petr Kuchynka, Tomáš Paleček, Stanislav Šimek, Ivana Vítková, Jana Schramlová, Dagmar Hulínská, Viktor Aster, Gabriela Dostálová, Sudheera Magage, Michael Aschermann, Aleš

Linhart: Zánětlivá kardiomyopatie: Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu, Cor Vasa 2009;51(1):32-37

Lacina L., Kubínková K., Dostálová G., Dundr, P., Kojanová M., Štork J: Sarkoidóza, Čes-slov. Derm, 2009, 84, No. 1, p. 303-317

Publikace – investigator:

Investigator – FOS Fabry outcome survey investigator:

Mehta A, Beck M, Elliott P, Giugliani R, Linhart A, Sunder-Plassmann G, Schiffmann R, Barbey F, Ries M, Clarke JT; Fabry Outcome Survey investigators. Enzyme replacement therapy with agalsidase alfa in patients with Fabry’s disease: an analysis of registry data. Lancet. 2009 Dec12;374(9706):1986-96. Epub .

Cybulla M, Walter KN, Schwarting A, Divito R, Feriozzi S, Sunder-Plassmann G; European FOS Investigators Group. Kidney transplantation in patients with Fabry disease. Transpl Int. 2009 Apr;22(4):475-81. Epub 2009 Jan 22. IF 3.115

Frits A. Wijburg1, Bernard Bénichou2, Daniel G. Bichet3, Gabriela Dostalova4, Lorne Clarke5, Alejandro Fainboim6, Andreas Fellgiebel7, Cassiano Forcelini8, Kristina An Haack9, Robert Hopkin10, C. Ronald Scott11, Suma Shankar12, Anna Tylki-Szymanska13, Camilla Tøndel14, Uma Ramaswami15 A Randomized, Multicenter, Multinational, Phase 3B, Open-Label, Parallel-Group Study of Agalsidase Beta in Treatment-Naive Male Pediatric Patients with Fabry Disease Without Severe Symptoms: Baseline Demographics and Clinical Data – LDN WORLD 2013 congress (Orlando, Florida, Feb. 12-15, 2013)

Abstrakta:

Dostálová G, Bělohlávek J., Škvařilová M., et alt, Akutní infarkt myokardu u mladých nemocných – projevy, průběh, specifika, in Interv Akut Kardiol 2009, 8 (Suppl.B).

Dostálová G, Bělohlávek J., Škvařilová M., et alt., Young myocardial survivors: Do we neglect them?, European Journal of Internal Medicine 20S (2009), S267

Dostálová G, Bělohlávek J., Škvařilová M., et alt, Akutní infarkt myokardu u mladých nemocných: diagnóza nebo příznak?, Vnitř Lék 2009, 55 (Suppl 1):S163

Dostálová G., Bělohlávek J., Paleček T., Skvařilová M., Goláň L., Horák J., Mrázek V., Aschermann M., Linhart A, Jáchymová M., Vítek L., Akutní infarkt myokardu u mladých nemocných, výsledky pilotního sledování, Cor Vasa 2008; 50 (7-8): Kardio

Dostálová G., Palecek T., Kuchynka P., Karetová D., Bultas J, M. Elleder, Linhart A, Right ventricular involment in Fabry disease, European Heart Journal, volume 29, Abstract supplement, September 2008, page 312, P 2001

Paleček T., Kuchynka P., Simek S., Schramlova j., Hulinska D., Vitkova I, Dostalova G., Magage S., Havranek S., Linhart A., Endomyokardial biopsy-based treatment of patients with unexplained new-onset acute heart failure: first single case experience, European Heart Journal, volume 29, Abstract supplement, September 2008, page 436, P 2731