PSYCHIATRIE
DOVOLENÁ
20.3.2019 MUDr. Knápková
22.3.2019 MUDr. Mátlová

LÉKÁRNA
Změna otevírací doby

Ponedlí 8:00 – 19:00
úterý 8:00 – 19:00
Středa 8:00 – 19:00
Čtvrtek 8:00 – 19:00
Pátek 8:00 – 16:00

Fyzioterapie
POZOR ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN od 1.2.2019

Pondělí: 08:00 – 12:00 Mgr. Markéta Hrnčířová
14:00 – 20:00 Mgr. Apoléna Čadová
Úterý: 08:00 – 14:00 Mgr. Apoléna Čadová
Středa: 08:00 – 14:00 Bc. Martina Drobná
14:00 – 20:00 Mgr. Apoléna Čadová
Čtvrtek: 08:00 – 14:00 Mgr. Apoléna Čadová
14:00 – 19:00 Mgr. Markéta Hrnčířová
Pátek: 08:00 – 14:00 Bc. Martina Drobná
08:00 – 14:00 Mgr. Apoléna Čadová

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST , MUDr. Iva Truellová
POZOR ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN od 1.2.2019

Pondělí- Lipence 14:00 – 15:00 jen pro zvané
15:00 – 17:00 pro nemocné
17:00 – 19:00 preventivní prohlídky
Úterý – Zbraslav 14:00 – 15:00 jen pro zvané
15:00 – 17:00 pro nemocné
17:00 – 19:00 preventivní prohlídky
Středa – Lipence 14:00 – 15:00 jen pro zvané
15:00 – 17:00 pro nemocné
17:00 – 19:00 preventivní prohlídky
Čvrtek: – Zbraslav 14:00 – 15:00 jen pro zvané
15:00 – 17:00 pro nemocné
17:00 – 19:00 preventivní prohlídky
Pátek – Zbraslav 9:00 – 10:00 jen pro zvané
10:00 – 12:00 pro nemocné
12:00 – 14:00 preventivní prohlídky

PSYCHIATRIE
Změna ordinačních hodin

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 MUDr. Klára Knápková

Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 MUDr. Zdenka Mátlová

Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 MUDr. Klára Knápková

Čtvrtek ——————————

Pátek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 MUDr. Zdenka Mátlová

CENÍK VÝKONŮ nehrazených ze zdravotního pojištění:

Administrativní úkony

Výpis ze zdravotní dokumentace, vyjádření o zdravotním stavu nevyžádaná
lékařem ……………..………………………………………………………………………………………………………………400 Kč

Psychiatrické vyšetření před vstupem do zaměstnání .………………………………………………………… 600 Kč

Lékařská zpráva pro potřebu soudního jednání …………………………………………………………………… 600 Kč

Vyšetření pro lázně u samoplátce s vystavením lázeňského návrhu………………………………………..300 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace…………………………………………………………………………………………..300 Kč

Vyjádření lékaře o umístění do ústavu sociální péče…………………………………………………………..….500 Kč

Zpráva o zdravotním stavu jako příloha k žádosti do DD (předepsaný tiskopis)………………………500 Kč

Nepojištění klienti či klienti nesmluvních pojišťoven:

Komplexní psychiatrické vyšetření vstupní ………………….……………………………………………….. 2000 Kč

Cílené vyšetření …………………..……………………………………..………………………………………………..….…900 Kč

Kontrolní vyšetření ……………..……………………………………..…………………………………………………… 500 Kč

Pohovor s rodinným příslušníkem ………………………………………………………………………………….… 350 Kč

Aplikace injekce i.m., s.c. ( cena bez účinné látky)………………………………………………………………… 50 Kč

Telefonická, ev. e-mailová konzultace ohledně zdravotního stavu ……………………………..………… 100 Kč

Kopírování zdravotní dokumentace: 1 str. 4 Kč + 300 Kč /30 min času

V Praze, dne ……………..

Jednatelka M&K psychiatrie s.r.o.

…………………………………………………

*) V souladu s ustanovením § 45 zákona č. 372/2011 Sb.,o zdravotních službách, je poskytovatel zdravotních služeb povinen informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Praktický lékař pro dospělé – PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

Praktický lékař má smlouvy se všemi pojišťovnami