Nefrologie

Nefrologie:
MUDr. Lucie Patočková

Telefon: 602 661 090
E-mail: patockova@dustojnyodchod.cz

Ordinační hodiny

Pondělí:
Úterý: 08:00 – 15:30
Středa: 13:00 – 18:00 MUDr. Hana Novotná, dle telefonické domluvy
Čtvrtek: 7:00 – 15:00 MUDr. Eva Zlatošová
Pátek: 08:00 – 13:00

Naše nefrologické ambulance se věnují:

  • diagnostice a léčbě onemocnění ledvin a močových cest a dalších přidružených onemocnění, která nejčastěji vedou ke snížení renální funkce (např. hypertenzní choroba, diabetes mellitus, nefrolithiasa, polycystická onemocnění ledvin atd.)
  • edukaci pacientů se selháním ledvin o možných náhradách renálních funkce a jejich následné přípravě ke zvolené metodě (hemodialýza, peritoneální dialýza, transplantace ledviny)
  • ve spolupráci s  týmem domácí zdravotní péče zajišťujeme provádění hemodialýzy a peritoneální dialýzy u pacientů, kteří splňují kritéria pro “domácí dialýzu”