Psychiatrie

Lékaři:
MUDr. Ing. Klára Knápková
MUDr. Ivana Malířská
MUDr. Zdeňka Mátlová

Telefon: 725 988 285, 721 945 723
Email: info@mkpsychiatrie.cz

Přijímáme pacienty zdravotních pojišťoven 111, 207, 201, 209, 211

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny:

Pondělí: 08:30 – 12:30
Úterý: 08:30 – 12:30
13:00 – 17:00
Středa: 08:00 – 12:30
13:00 – 17:00
Čtvrtek: 09:00 – 12:00
Pátek: 08:00 – 13:30

Ordinační a provozní doba je shodná.

Lékařky se vzájemně zastupují.

Ceník:

Administrativní úkony:
​Výpis z dokumentace, vyjádření o zdravotním stavu nevyžádaná
lékařem
500 Kč
Psychiatrické vyšetření před vstupem do zaměstnání 600 Kč
Lékařská zpráva pro potřebu soudního jednání 600 Kč
Vyšetření pro lázně u samoplátce s vystavením lázeňského návrhu 300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 300 Kč
Vyjádření lékaře o umístění do ústavu sociální péče 500 Kč
Zpráva o zdravotním stavu jako příloha k žádosti do DD (předepsaný tiskopis) 500 Kč
Nepojištění klienti či klienti nesmluvních pojišťoven:
Komplexní psychiatrické vyšetření vstupní 2000 Kč
Cílené vyšetření 900 Kč
Kontrolní vyšetření 500 Kč
Pohovor s rodinným příslušníkem 350 Kč
Aplikace injekce i.m., s.c. ( cena bez účinné látky) 50 Kč
Telefonická, ev. mailová konzultace ohledně zdravotního stavu 100 Kč
Kopírování zdravotní dokumentace​: 1 str. 4 Kč + 300 Kč / 30 min času

Doba vyšetření je orientační. Ceny včetně DPH