Sdělení k GDPR

Přijměte prosím i následující informace o zpracování osobních údajů klienta, prováděném v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a v souladu s českými prováděcími právními předpisy.

Veškeré osobní údaje klienta včetně citlivých jsou zpracovávány na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Účelem zpracovávání je splnění smlouvy mezi klientem a poskytovatelem zdravotních služeb. Údaje zpracovává poskytovatel zdravotních služeb EUROKARDIO s.r.o. se sídlem Elišky Přemyslovny 1325, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 24188565, a uchovává je v listinné i elektronické podobě dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci po dobu 5 let od posledního vyšetření klienta. Elektronická zdravotnická dokumentace je vedena v systému Medicus, provozovaném společností CompuGroup Medical Česká republika se sídlem Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5, IČ 47902442, která zaručuje neustálou důvěrnost, dostupnost a odolnost systémů (ochrana databáze) a dále schopnost v případě technických výpadků opět obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim (zálohování databáze).

Klient nebo jeho zákonný zástupce mají právo kdykoli požádat společnost EUROKARDIO s.r.o. o sdělení rozsahu a účelu zpracovávání osobních údajů klienta, a to dotazem na adresu gabriela.dostalova@eurokardio.cz. Klient nebo jeho zákonný zástupce mají dále právo žádat bezplatné předání těchto údajů a právo žádat po uplynutí doby uchovávání stanovené právním předpisem smazání těchto údajů zcela nebo zčásti, pokud další uchovávání není nezbytně nutné pro účely oprávněných zájmů společnosti EUROKARDIO s.r.o.